Wongnai POS - สภากาแฟ

Wongnai Business

Video Production

Play Video

วิดีโอสัมภาษณ์ คุณวิน สหัฏฐา ทัพภะสุต เจ้าของร้าน สภากาแฟ

Detail

การทำงานเพื่อผลิตคลิปให้กับรายการเพื่อโปรโมทเครื่อง POS จุดประสงค์ในการทำคลิปเป็นหลัก นั่นคือ ให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอมุมมองในการใช้เครื่องที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรายอื่นต้องมีตัวช่วยธุรกิจตัวนี้ให้จัดการง่ายและเติบโตมากขึ้น

Scroll to Top