BHC Aftercare

Bangkok Hair Clinic

Video Production

Play Video

Video Presentation สำหรับผู้ที่มาใช้บริการที่ Bangkok Hair Clinic จะเป็นวิดีโอบริการหลังการเข้ารับการรักษา ว่าลูกค้าจะได้อะไรบ้าง

Detail

เป็นการถ่ายวิดีโอ Presentation สำหรับผู้ที่มาใช้บริการที่ Bangkok Hair Clinic ขั้นตอนการถ่ายทำจะเน้นไปที่ตัว Product และสลับกับฟุตเทจการพูดอธิบายตัวสินค้าแต่ละตัวของหมอ ส่วนในขั้นตอนการตัดต่อ ทางทีมตัดจะเน้นไปที่การอธิบายตัวสินค้าด้วยการใช้เทคนิคของ Motion Graphic เพื่อให้ดูเข้าใจง่ายและมีความสวยงามมากขึ้น

Scroll to Top